Här kan du lyssna på en del av vad som har nämts om ASLJ på radio.

Sveriges Radio P4 (Kulturspaning 2010-06-07).

 

Nedan kan du lyssna direkt på Martin Dyfverman's
intervju med Eric Renstrand.

Du kan läsa mer om historien om "oxtåget" på första delen
av järnvägen mellan Lerbäcksmossen och Skyllberg under "Historia".

 

För att kunna lyssna på ljudklippen här så krävs att "Adobe Flash Player" är installerad på din dator.
Om du inte har spelaren installerad så kan du ladda ner den
här.

Om du har problem med att lyssna på ljudklipp i webbläsaren Google Chrome.
Följ följande avsnitt (se specifikt Check Site Information): https://forums.adobe.com/thread/2456034


Sök