ASLJ, Historia Vagnar, SB 81 - 102

Ett stort tack till Klas Blomberg för det fina arbetet med att leta upp "nästan" alla ASLJ's vagnar.

En fullständig lista (PDF-format) kan laddas ner här.

Nummer Littera Tillverkare Köpår Anmärkning Skruvbroms Bevararad
SB 81 NN Skyllbergs bruk 1945 Såld 1955.    
SB 82 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955.    
SB 83 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955.    
SB 84 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955 NKlJ NNr 1623, i trafik november 1955. Sedermera omlittererad till Or. X  
SB 85 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955. X  
SB 86 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955 NKlJ NNr 1625. OBS oklart om 77 eller 86 blev NKlJ 1625 I trafik oktober 1955    
SB 87 NN Skyllbergs bruk 1947 Såld 1955.    
SB 88 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 722, fd 824, fd PFJ, tillv 1874-75, hjulbas 2,97    
SB 89 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 726, fd 828, fd PFJ, tillv 1874-75, hjulbas 2,97    
SB 90 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 731, fd 836, fd PFJ, tillv 1874-75, hjulbas 2,97    
SB 91 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 734, fd 839, fd PFJ, tillv 1875, hjulbas 2,97    
SB 92 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 736, fd PFJ, tillv 1875, hjulbas 2,97    
SB 93 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 737, fd 842, fd PFJ, tillv 1875, hjulbas 2,97    
SB 94 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 738, fd 843, fd PFJ, tillv 1875, hjulbas 2,97    
SB 95 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 741, fd 846, fd PFJ 80, tillv 1883, hjulbas 2,98    
SB 96 N   Nov 1948 F.d. NÖJ 797, fd 802, fd PFJ, tillv 1874, hjulbas 2,97    
SB 97 NNr Skyllbergs bruk 1949

Såld 1955 NKlJ 1626 eller troligare 1632? I trafik maj 1955. 

November 1972 ombyggd med sopagregat och snöplog. Såld till AGJ december 1991

  X
SB 98 NNr Skyllbergs bruk 1949 Såld 1955 NKlJ 1627 tveksam uppgift eftersom ASLJ 99 kan ha fått detta nummer.    
SB 99 NNr Skyllbergs bruk 1949

Såld 1955 NKlJ NNr 1632 eller troligare 1627? I trafik januari 1956.

Ombyggd med sopaggregat. Såld till VHVJ december 1991.

  X
SB 100 G Skyllbergs bruk 1955

Såld 1955 NKlJ Gr 403, i trafik februari 1955. augusti 1980 förrådsvagn för banavdelningen.

September 1991 till JTJ

  X

SB 101

G Skyllbergs bruk 1955

Såld 1955 NKlJ Gr 412. Vid NKlJ en tid försedd med ångpanna för att tina upp is i växlar och vägövergångar.

November 1980 till JTJ

  X
SB 102 G Skyllbergs bruk 1955

Såld 1955 NKlJ Gr 413, i trafik juni 1955. Till Lerbäcks hembygdsgård september 1990.

  X


Källor:
Stencil från 1980-talet, antagligen utarbetad av Peter Johansson, Skyllberg
Peter Löfs NKlJ-sida
Peter Löfs NKlJ-bok
AGJ hemsida

 

Sök