Artikelindex

ASLJ, Historia Vagnar, SB 61 - 80

Ett stort tack till Klas Blomberg för det fina arbetet med att leta upp "nästan" alla ASLJ's vagnar.

En fullständig lista (PDF-format) kan laddas ner här.

Nummer Littera Tillverkare Köpår Anmärkning Skruvbroms Bevararad
SB 61 NN Skyllbergs bruk 1916 Såld 1955 DONJ 348 skrot 1968.    
SB 62 NN Skyllbergs bruk 1916 Såld 1955 DONJ 348 skrot 1968.    
SB 63 NN Skyllbergs bruk 1916 Såld 1955 DONJ 342.    
SB 64 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955 DONJ 341.    
SB 65 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955 DONJ 345.    
SB 66 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955 DONJ 354 skrot. X  
SB 67 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955.    
SB 68 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955. Användes under 1940-talet som fatvagn med högt staket.    
SB 69 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955.    
SB 70 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955. X  
SB 71 NN ASJ Linköping 1917 1933 Såld 1955. X  
SB 72 NN Skyllbergs bruk 1940 Såld 1955.    
SB 73 NN Skyllbergs bruk 1940 Såld 1955.    
SB 74 NN Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955.    
SB 75 NN Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955. X  
SB 76 NN Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955 NKlJ 1652 i trafik juni 1955. Till JTJ 1991. Lämmar.   X
SB 77 NN Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955 NKlJ Or 1625. OBS oklart om 77 eller 86 blev NKlJ 1625 Lämmar. Finns i Vadstena.   X
SB 78 NN Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955. Lämmar    
SB 79 NN Skyllbergs bruk 1945 Såld 1955 X  
SB 80 NN Skyllbergs bruk 1945 Såld 1955 till NKlJ NNR 1622, i trafik oktober 1955. September 1976 omlittererad till Or X  


Källor:
Stencil från 1980-talet, antagligen utarbetad av Peter Johansson, Skyllberg
Peter Löfs NKlJ-sida
Peter Löfs NKlJ-bok
AGJ hemsida

Sök