Artikelindex

ASLJ, Historia Vagnar, SB 41 - 60

Ett stort tack till Klas Blomberg för det fina arbetet med att leta upp "nästan" alla ASLJ's vagnar.

En fullständig lista (PDF-format) kan laddas ner här.

Nummer Littera Tillverkare Köpår Anmärkning Skruvbroms Bevararad
SB 411 N Okänt 1891 Nerskrotad före 1939    
SB 412 NN Skyllbergs bruk 1940 Såld 1955.    
SB 42 L Okänt 1891 Ombyggd till G någongång 1908-11. Underredet skrot -1955. Överrede kvar som sjöbod hos Filip Ignell, Ingelsby.    
SB 43 N Okänt 1892 Ombyggd till G någongång 1908-11. Ombyggd till större utförande 1930. Underred skrot 1955. Korgen bevarad hos Lerbäcks Hembygdsförening 1975.   (X)
SB 44   Okänt 1899 Ombyggd till G 1902, skrot 1955    
SB 45 N Okänt 1899 Ombyggd till  större utförande 1930. Ombyggd till planvagn 12/6 1936 och breddad. Skrot 1955.    
SB 46 N Okänt 1899 Ombyggd till G 1912. Ombyggd 1930 till större utförande. Underrede skrot 1955. Korgen garage hos Vallentin Ek, Ingelsby.    
SB 47   Okänt 1899 Ombyggd någon gång 1908-11 till G. Ombyggd 1930 till större utförande. Underrede skrot 1955. Korgen garage vid Strömsdal, Rönneshytta.    
SB 48 N Okänt 1899 Ombyggd till G någon gång 1908-11. Ombyggd 1930 till större utförande. Ur trafik 14/10 1946.    
SB 49 P Okänt 1911 Användes för vattentransporter. Ur trafik före 1946.    
SB 50 N Okänt Okänt Ombyggd till planvagn 9/6 1933. Ur trafik 14/10 1946, troligen skrot.    
SB 51 N Okänt Okänt Såld 1955 DONJ 353. Skrot 1964 X  
SB 52 N Okänt Okänt Skrot mellan 1935-46.    
SB 53 O Skyllbergs bruk 1880 Ur trafik före 1939. Benämnd "Orraköjan" Användes som manskapsvagn under skogsbanans byggande. Den första personvagnen.    
SB 54 NT Skyllbergs bruk 1915 Ombyggd till planvagn 8/5-1935 med 4 stycken patentstolpar. Såld 1955. DONJ 343 Skrot 1968.    
SB 55   Skyllbergs bruk 1915 Ombyggd till planvagn med 4 stycken patentstolpar 24/4 1935. Såld 1955. DONJ 347.    
SB 56 NT Skyllbergs bruk 1915 Ombyggd till planvagn någon gång 1936-40. Såld 1955. DDNJ 356. Skrot 1968.    
SB 57 NT Skyllbergs bruk 1915 Ombyggd till planvagn någon gång 1940-46. Såld 1955. DONJ 344 Skrot 1967.    
SB 58   Skyllbergs bruk 1915 Ombyggd till planvagn före 1934. 4 stycken patentstolpar 3/3 1934. Såld 1955. DONJ 346. JTJ. X X
SB 59 NT Skyllbergs bruk 1916 Ombyggd till planvagn med 4 stycken patentstolpar 23/5 1935. Såld 1955. DONJ 349. X  
SB 60 NN Skyllbergs bruk 1916 Såld 1955 DONJ 340.    


Källor:
Stencil från 1980-talet, antagligen utarbetad av Peter Johansson, Skyllberg
Peter Löfs NKlJ-sida
Peter Löfs NKlJ-bok
AGJ hemsida

Sök