Vagnsparken

Vid trafikstarten hade ASLJ 5 st personvagnar och 24 st godsvagnar, alla var två-axliga.

1885 hade ASLJ 5 st två-axliga personvagnar, 1 st boggievagn, 1 st två-axlig postvagn samt 56 st två-axliga godsvagnar.
1903 köps ytterligare en två-axlig personvagn.
1911 kompletteras personvagnsparken med en boggie-vagn.
1925 redovisar ASLJ att vagnsparken bestod av 5 st personvagnar och 24 st godsvagnar.

Personvagnarna köptes från Kockums i Malmö. Två var rödbruna tredjeklassvagnar och två var delade tredje och förstaklassvagnar som var rödbruna och gröna.
Skyllbergs Bruk hade också en egenbyggd vagn för tredjeklass från 1880 som allmänt gick med beteckningen ”Orraköjan”.

Postvagnen inköptes också från Kockums.

Vagnslistor återfinns under menyn Historia\Vagnar...

Klicka på bilderna för att se större bild.


SB 1 & SB 2

ASLJ, SB 1 eller SB 2.         ASLJ, SB 2, ritning.
SB 1 eller SB 2         Ritning på SB 2

SB 1 och SB 2 var 3:e klass personvagnar (littera AC) som köptes från Kockums 1884.
Vagnarna var rödmålade och av någon outgrundlig anledning pyntade med Örebro's stadsvapen (källa Erik Lindvall).
Vagnarna värmdes vintertid upp med kaminer, påfyllning av koks skedde från taket.
Belysningen inne i vagnarna bestod av fotogenlampor. Bägge skrotades i början på 1950-talet i Skyllberg.

 


SB 5 "Boggie-vagnen"

ASLJ, SB 5 'Boggie-vagnen', ritning.         ASLJ, SB 5 'Boggie-vagnen', ritning interiör.
Ritning på SB 5         Ritning på SB 5, interiör
           
ASLJ, SB 5 'Boggie-vagnen', Skyllbergs Herrgårdsstation.         ASLJ, Lok SB4 med bl.a. godsfinka och SB 5 'Boggie-vagnen' i Skyllberg.

SB5 vid Skyllbergs Herrgårdsstation.

       

Lok SB4 med bl.a. godsfinka och SB 5 "Boggie-vagnen"

           
ASLJ, Lok SB5 med vagnar bl.a SB 5 'Boggie-vagnen', Askersunds station 1926.          
Lok SB5 med vagnar bl.a SB 5 "Boggie-vagnen"          
Sittplatser 1:a klass:   17 st   Sittplatser 3:e klass:   40 st
Avstånd mellan hjulpar:   11 000 mm   Avstånd mellan buffertar:   16 080 mm

SB5 (littera ACo) köptes av Skyllbergs Bruk 1911 från Ljunggrens Gjuteri & Mekaniska Verkstad i Kristianstad.
Vagnen var uppdelad i första och tredjeklassavdelningar. men också i avdelningar för rökare och icke rökare.
Dessutom hade den en speciell damkupé mitt i vagnen, så att inte skakningarna skulle kännas för svåra för damerna.
Första klass hade egen WC och stoppade sittsoffor, tredjeklass fick nöja sig med träsoffor.
Belysningen bestod av acetylengas och uppvärmningen skedde med en värmeledning.
Vagnen såldes 1938 efter persontrafikens nedläggning till Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg (LSSJ)
därefter övertogs vagnen av SJ 1948. Vagnen skrotades någon gång under 1960-talet.


SB 6 "Postvagnen"

SB 6 (littera DG) köptes från Kockums 1884. Gick i trafik ända fram till i början av 1930-talet då den byggdes om till godsvagn (littera G).
Underredet skrotades 1955 i samband med banans nedläggning. Korgen slutade som tvättstuga hos Ture Hagberg, Ingelsby.


SB 43

ASLJ, Lok 2.2 med vagnar lämnar Askersunds station mot Skyllberg. SB43 och SB44 syns också.         ASLJ, Lok 2.2 med vagnar lämnar Askersunds station mot Skyllberg. SB43 och SB44 syns också.

Lok 2.2 med vagnar lämnar Askersunds station mot Skyllberg.
Med i tåget finns bl.a SB43 och SB44.

       

Lok 2.2 med vagnar lämnar Askersunds station mot Skyllberg.
Med i tåget finns bl.a SB43 och SB44.

           
ASLJ, SB43 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.         ASLJ, SB43 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

SB 43 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

       

SB 43 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

Vikt:   4 220 kg   Lastar:   4 500 kg
Golvyta:   11,5 m2        
Axelavstånd:   2 970 mm   Underredets längd:   6 040 mm

SB 43 byggdes 1892, den var ursprungligen en öppen planvagn (littera N) med låga fasta lämmar, virkesstöttor av trä och
helgjutna kokillhjul. Någon gång under tiden 1908 - 1911 byggdes den om till godsfinka.
1930 byggdes den om ytterligare en gång varvid den förlängdes med 1,5 m. Underhållsreparationer utfördes fortlöpande vart/varannat år.
1955 skrotades underredet men korgen såldes till Anders Ignell som använde den som skjul.
1975 skänkte Anders Ignell korgen till Lerbäcks Hembygdsförening. När korgen kom till föreningen så satte man på ett underrede
från en vagn från Norra Östergötlands järnväg (NÖJ) som man hade hittat i Hjortkvarn.
Storleken stämmer, men det är nog också det enda - stolphållarna på underredets sida visar att underrede och korg inte hör ihop.
Klas Blomberg har byggt en modell av denna vagn (bild kommer senare).


SB 53 "Orraköja"

ASLJ, SB 53 'Orraköja' ock Lok 2.1 vid bygget av skogsbanan slutet på 1920-talet.          

SB 53 (Orraköja) ock Lok 2.1 vid bygget
av skogsbanan slutet på 1920-talet.

         

Tredjeklass-vagnen (littera O) som byggdes av Skyllbergs Bruk 1880 var den första personvagnen vid ASLJ.
Den hade ingång från långsidorna och längsgående sittplatser.
Vagnen kallades i folkmun ”Orraköja”. Användes som manskapsvagn under skogsbanans byggande i slutet på 1920-talet.
Togs ur trafik 1939, okänt när den skrotades.


SB 102

ASLJ, SB102 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.         ASLJ, SB102 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

SB 102 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

       

SB 102 vid Lerbäcks Hembygdsgård 2010.

Vikt:   7 000 kg   Lastar:   14 000 kg

Godsfinka (littera G) byggdes år 1955 och har egentligen aldrig gått i trafik på ASLJ.
Den var en av de vagnar som fortfarande var under byggnad när man lade ner järnvägen ("hur tänkte man då egentligen !").
Den halvfärdiga vagnen såldes mars 1955 till NKlJ (Nordmark - Klarälvens Järnväg) som byggde färdigt vagnen så den kom i trafik i juni 1955.
Den gick i trafik på NKlJ ända fram till 1985.
1991 förvärvärvades den till Lerbäcks Hembygdsförening.
Renoverad och iordningställd 1993.


SB Motorvagn

ASLJ, SB X motorvagn. Skala 1:45.         ASLJ, SB X motorvagn. Leveransfoto.

SB Motorvagn, skala 1:45

       

Leveransfoto 1931.

ASLJ, SB Motorvagn, någonstans på ASLJ.          

SB Motorvagn, någonstans på ASLJ.

         

Skyllbergs Bruk beställde 1931 en s.k. motortrallvagn typ 5 hos AB Slipmateriel.
Motortrallvagnen tillverkningsnummer 84 byggdes på ett relativt enkelt underrede som var betydligt längre än de vanliga loken.
Ca 1/3 av underredets yta upptogs av en hög förarhytt i plåt, placerad i ena änden. Vagnen hade snöplog, tyfon och strålkastare
samt hävstångsbroms som verkade på alla fyra hjulen.
Den levererades i detta skick men Skyllbergs Bruk býggde på ett täckt flak på egen verkstad. Foto AB Slipmaterial (samling Ulf Fjeld).
Skyllbergs Bruks AB M1 (motortralla), ombyggd 1945 , skrotad 1955.


ASLJ's personvagnar SB1 och SB4

ASLJ, SB1 och SB4

ASLJ's personvagnar SB1 och SB4. Foto taget vid Skyllbergs station.
SB1 var en 3:e klass vagn. SB4 var en kombinerad 1:a och 3:e klass vagn.


 

Sök