14. Ljungås torvströfabrik

 

 

GPS-koordinater, Ljungås torvströfabrik - Klicka för karta !

ASLJ, Ljungås spårplan

Klicka på bilderna för att förstora.

ASLJ, Ljungås torvströfabrik.         ASLJ, Ljungås torvströfabrik.

Ljungås torvströfabrik

       

Ljungås torvströfabrik

 


Belägen norr om allmänna vägen mellan Lerbäcks kyrka och Släte, och c:a 1,5 km öster om Kyrksjöns sydspets.

Mossen vid Ljungås omfattade 150-200 hektar. Exakt när torvbrytningen på mossen började finns ingen tillförlitlig uppgift om.
Troligen förekom brytning här i mindre skala redan på 1800-talet, för att så småningom öka till fabriksmässig framställning.

Torvfabriken anlades under åren 1904 - 1905.

I början av seklet var det många av de boende i torpen i mossens närhet som arbetade på mossen vid Ljungås.

Torven grävdes för hand, torkades på mossen, lastades på vagnar och transporterades med handkraft till fabriken.
Till en början användes en ångmaskin som kraftkälla till rivning och pressning av torvströbalarna, men senare användes i stället en traktor.
En stor del av produktionen fraktades på ett stickspår ut till den smalspåriga järnvägen Lerbäck-Hultabo (ASLJ),
för transport till Lerbäcks station, där den sedan omlastades. Brytningen på mossen upphörde 1945 och torvströframställningen lades ned.

Från lastkajen 300 m västerut, kan man följa stickspårets banvall ända fram till torvfabriken.
Då passerar man också ett stenlagt brovalv över en bäck. Strax norr om fabriksplatsen slutar banvallen tvärt.

Fabriken ägdes och drevs av Skyllbergs Bruk AB.


Sök