Artikelindex

12. Kapellbron grustag

 

 

GPS-koordinater, Kapellbron grustag - Klicka för karta !

Inga spår finns kvar. Däremot finns en stensatt järnvägsbro kvar samt naturligtvis resterna efter grustaget.

Klicka på bilderna för att förstora.

ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010. Hotell PerOlofgården rakt fram.         ASLJ, Kapellbrons april grustag, april 2010. Banvallen till vänster, Hotell PerOlofgården till höger.

Kapellbrons grustag, april 2010.
Det vita huset är Hotell PerOlofgården.

       

Kapellbrons april grustag, april 2010. Banvallen till vänster.
Det vita huset är Hotell PerOlofgården.

           
ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010.         ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010.

Kapellbrons grustag, april 2010.

       

Kapellbrons grustag, april 2010.

           
ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010.         ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010.

Kapellbrons grustag, april 2010.
.

       

Kapellbrons grustag, april 2010.
Riktning mot Lerbäcksmossen.

           
ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010. Resterna efter den stensatta bron.         ASLJ, Kapellbrons grustag, april 2010. Resterna efter den stensatta bron.

Kapellbrons grustag, april 2010.
Resterna efter den stensatta bron.

       

Kapellbrons grustag, april 2010.
Resterna efter den stensatta bron.

           

 

Sök