Artikelindex

9. Rönnes Hytta

 

 

GPS-koordinater, Rönnes Hytta.Klicka för karta !

Rönnes hytta drevs av Skyllbergs Bruk AB och gav namn till hela samhället Rönneshytta.
Vid hyttan hade ASLJ en liten bangård, ifrån vilken det fraktades kol til smedjan samt smältstycken från densamma
över Lerbäcks station ner till brukets produktion av tråd och spik i Skyllberg.
Smältstycken fraktades också via SJ i Lerbäck och Askersunds hamn ut över landet.

Idag finns inga spår kvar vid Rönnes Hytta. En del av byggnaderna finns dock fortfarande kvar.

ASLJ, Rönnes Hytta spårplan       ASLJ, Rönneshytta, skiss med hjälp av Lantmäteriets karta.
ASLJ, Rönnes Hytta spårplan info      

Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta från 1955.
Länk till Lantmäteriets karta.
(OBS ! Det kan krävas att programvara installeras.)

 

Sök