Artikelindex

3. Sjöstorps anhalt

 

 

GPS-koordinater, Sjöstorps anhalt, Klicka för karta !

Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta från 1955. Länk till Lantmäteriets karta. (OBS ! Det kan krävas att programvara installeras.)
Spåren var då borttagna. Riksväg 50 har numera ersatt landsvägen dock skiljer sig vägsträckningen en del från 1955-års karta.

ASLJ, Sjöstorp. Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta från 1955.

Sjöstorp

Namn   Tjänst   År  
Per J. Pettersson   Banvakt      
Emil Zetterlund   Banvakt      
Augusta Fagerberg   Grindvakt      

 

Sök