Styrelse, Ordförande, Verkställande direktör

Styrelse 1926

Namn   Yrke   Styrelsefunktion  
W. Lindberg   Disponent   Ordförande och verst.direktör  
K.H.L. Sjöström   Rektor   Vice ordörande  
O. Andersson   Fabrikör      
Oskar Lindvall   Trafikchef      
K.E Lindvall   Disponent      

Tidigare ordförande och verställande direktör

  ASLJ, Hugo Waldenström, Borgmästare Askersund.   ASLJ, J.G Sundstedt, Rådman.   ASLJ, O. Setterberg, Stadsfiskal.   ASLJ, Ivan Svensson, Bruksägare.   ASLJ, W. Lindberg, Disponent.
Namn Hugo Waldenström   J.G Sundstedt   O. Setterberg   Ivan Svensson   W. Lindberg
Yrke Borgmästare   Rådman   Stadsfiskal   Bruksägare   Disponent
År 1882 - 1889   1889 - 1891   1891 - 1901   1901 - 1918   1918 -

 


 

Sök