Artikelindex

Lok SB3, "Lerbäck"

Nr   Namn   Tillv. år   Tillverkare   Tillv.-nr   Köp år   Skrotningsår
SB 31   Lerbäck   1874   HH   121   1885••)   1903
SB 32   ---------   1875   KRH   13   1939•••)   1943
HH   Henry Huges, Loughborough, England
KRH   Kristinehamns Mekaniska Verkstad AB
••)   F.d. Hjo - Stenstorps Järnväg nr.3
•••)   F.d. UHB (Uddeholms järnväg) / NKlJ (Nordmark - Klarälvens Järnväg)

 


Lok SB31

SB 31

 

Loket hade axelföljden C, tre drivande axlar. Tjänstevikten var 8 500 kg och cylinder-diameter 212,7 mm.

   

I HSJ (Hjo - Stenstorps Järnväg) styeleseprotokoll från 15/12 1873 anmäls att ett nytt lok beställts i England
för 18,000 riksdaler för leverans i mars 1874. Loket blir HSJ's tredje lok (lok 31) och döps till "Tidaholm".
Loket anländer i juli 1874 och insätts i grusningen av sträckan Svensbro-Ekedalen.

I februari 1877 erbjuder Kristinehamns Mekaniska verkstad loket "Nyhammar", som under 1876 varit utställt på
världsutställningen i Philadelphia till HSJ och i april samma år frågar HSJ LSSJ (Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg)
om man vill köpa loket "Tidaholm" med omedelbart tillträde.
HSJ tycks inte ha varit nöjd med loket, det tyder flertalet försäljningsförsök på.

Loket "Nyhammar" levereras under sommaren och rullar under detta namn på HSJ.
I oktober 1883 meddelas att loket "Tidaholm" är helt oanvändbart och omedelbart skall säljas och utbytas mot ett lämpligare lok.
Loket försvinner och ersätts av HSJ 5 "Guldkroken" (NOHAB 205/1884). Namnet "Tidaholm" påsättes loket "Nyhammar".

Hösten 1885 dyker ett okänt lok upp vid ASLJ under namnet "Lerbäck" och med nummer SB3.
Detta lok antas vara identiskt med den från HSJ försålda engelska maskinen "Tidaholm".

Det finns en del minnesbilder från ASLJ beträffande loket "Lerbäck",
bl.a. skall loket ha haft en så kort hjulbas att det hade en benägenhet att spåra ur, speciellt vid snöröjning.
Väg och Vatten har inget att förtälja om detta loks ursprung och vissa saker tyder på att detta inte var känt av ägaren.

Redan juli 1891 försöker Skyllbergs Bruk sälja loket.

Ett intressant foto från 1898, taget i samband Oscar II:s besök i Skyllberg, visar kungatåget
draget av SB2 "Skyllberg" och som andra lok, vad som anses vara det okända loket "Lerbäck".
Av fotografiet går att utläsa att loket är sexkopplat med sidotankar och att det ser mycket svenskt ut.
En intressant detalj är fönsterramarna som är av en typ som användes av NOHAB på vissa smålok under perioden 1878-1887.

Med stöd av detta förefaller det sannolikt att NOHAB övertog HSJ "Tidaholm" 1884 som dellikvid för HSJ "Guldkroken",
rustade upp loket med ny ångpanna och ny hytt och sålde loket 1885 till Skyllbergs bruk.

Loket skrotas av ASLJ 1903.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ASLJ, SB2 - 'Skyllberg' och som andra lok, vad som anses vara det okända loket SB 3 - 'Lerbäck'
SB2 "Skyllberg" och som andra lok, vad som anses vara det okända loket SB 3 "Lerbäck".
Vid kung Oscar II's besök i Skyllberg 1898.

 

 

Sök