Artikelindex

Lok nr 2, "Skyllberg"

Nr   Namn   Tillv. år   Tillverkare   Tillv.-nr   Köp år   Skrotningsår
SB 21   Skyllberg   1885   NOHAB   221   1885   1943
SB 22   ---------   1904   NOHAB   749   1943•)   1955
NOHAB   Nydqvist & Holm AB, Trollhättan
•)   F.d. HvSJ (Vetlanda - Sävsjö Järnväg) nr.2

Klicka på bilderna för att förstora.


Lok SB21

SB 21   Loket hade axelföljden 1 B, en löpaxel och 2 drivande axlar.
   

Fram till 1883 tillverkade NOHAB endast sexkopplade lok av typen C och C1' för de svenska
891mm järnvägarna. 1884 skedde en radikal omläggning till fyrkopplade tanklokstyper genom
introduktionen av två 1'B-tanklok för 17 resp 12 tons tjänstevikt, konstruerade av Viktor Klemming.

Den tyngre loktypen byggdes 1884 för Stockholm-Rimbo och Finspång-Norsholms järnvägar.
Den lättare loktypen var en liten och behändig maskin, mycket lämplig för små banor med lätta tåg.
Dragkraften var nämligen endast 1,4 Mp.

Loket hade utvändiga ramar med cylindrarna drivande på den
bakre drivaxeln,slidskåpen var lutande och slidstyrningen av Allans konstruktion.

Den främre axeln var utformad som löpboggie. Ångpannan hade en eldyta på 23,0 m2
med 0,52 m2 rostyta och var försedd med centralt placerad ångdom och utvändiga ångrör.
Säkerhetsventilerna var av den primitiva fjäderbelastade typen.

Fem lok av denna modell byggdes av NOHAB 1884 för tre olika järnvägar:
Lenna-Norrtelje (LNJ) köpte tre lok (NOHAB 202-204/1884), "Norrtelje", "Von Essen" och "Rånäs".
Hjo-Stenstorp (HSJ) köpte NOHAB 205 där det fick namnet "Guldkroken".
Det femte loket (221) köptes av Skyllbergs Bruk (ASLJ) och fick namnet "Skyllberg",
loket blev långlivat hos ASLJ och skotades först 1943 (59 år i tjänst !).

Tekniska data för NOHAB 221 - 1884

Cylindrar   240 x 360 mm                    
Drivhjul   960 mm     Löphjul   600 mm          
Fast hjulbas   1500 mm     Total hjulbas   2800 mm     Längd ö buffertar   5420 mm
Materialvikt   10 200 kg     Tjänstevikt   11 800 kg     Adhesionsvikt   9 000 kg
Kolförråd   270 kg     Vattenförråd   1,2 m3          
Rostyta   0,52 m2     Eldyta   23,0 m2          
Ångtryck   10 kp/cm2     Dragkraft   1,4 Mp          

 

ASLJ, Lok 2.1 och 'Orrakojan'.         ASLJ, Lok 2.1 i arbete på bangården vid Skyllbergs station. Foto från 1885.

Lok 21 och "Orrakojan".
.

       

Lok 21 i arbete på bangården vid Skyllbergs station.
Foto från 1885.

           
ASLJ, Lok 2.1 vid Lerbäcks station. Foto från 1920.         ASLJ, Ritning på Lok 2.1.

Lok 21 vid Lerbäcks station. Foto från 1920.

       

Ritning på lok 21 (ritningen visar NOHAB 202).

Sök