Artikelindex

Lok SB 1, "Kårberg"

Nr   Namn   Tillv. år   Tillverkare   Tillv.-nr   Köp år   Skrotningsår
SB 1   Kårberg   1881   NOHAB   150   1881   1954
NOHAB   Nydqvist & Holm AB, Trollhättan

ASLJ's första ånglok, som fick namnet "KÅRBERG" beställdes från Nydqvist & Holm (senare NOHAB) under vintern 1881.

Loket beställdes av Skyllbergs Bruk redan innan banan var påtänkt för allmän trafik, banan togs ju i drift 1884.
NOHAB hade stora problem med att jämka ihop Skyllberg - Lerbäcksbanans låga axeltryck med önskemålet om ett litet, billigt men ändå starkt lok.

Ansträngningar i detta hänseende brukar gå ut över de estetiska värdena, men "KÅRBERG" blev en fullträff,
i vilket man lyckades förena enklast tänkbara tekniska utförande med konventionella begrepp om hur ett lok ska se ut.

"KÅRBERG" var det minsta ånglok, som någonsin använts i trafik på en 891-bana i Sverige.

Det vägde endast 4463 kg i material och 5568 kg i tjänst med fyllda vattentankar och kolförråd. Loket hade axelföljden B.

"KÅRBERG" användes, trots sin litenhet, i persontågs-tjänst och eftersom banans högsta hastighet då var endast 20 km/tim,
så gick det att hålla tidtabellen även med 660 mm drivhjul.

Det lär ha utgjort en speciell syn framför banans boggievagn från 1911.
Det sägs att vissa skämtare ska ha roat sig med att då och då såpa rälsen framför loket.

Motiv från Askersundsjärnvägen tecknat av Oskar Andersson (OA)
Motiv från Askersundsjärnvägen. Teckning av Oskar Andersson (OA) från "Skyllberg 1346-1646-1946".

Trots sin litenhet gjorde loket dock god tjänst i många år.

Den nya tiden kom till Skyllberg med långvariga strejker och kriser och bruksjärnvägen förlorade hastigt sin glans när busstrafiken startade.
Skyllbergs Bruk startade eget bussföretag, och 1931 inställdes persontågen på ASLJ.
Loket "Kårberg" avställdes, då man ej längre behövde det.

Pensioneringen av "Kårberg" var symbolisk, den lilla orginella maskinen hörde ihop med brukslivets färgstarka individualitet.
När de gamla smedjorna tystnat, när ugnarna slocknat och en ny industriepok tagit vid, då fanns ej
längre någon plats för ett sådant bruksidyllens inventarium som ångloket "Kårberg". Bolaget tog emellertid loket i gott förvar.

23 år senare (1954) kom en ny indragning på tal och denna gång gällde det hela ASLJ. Rullande materialen måste avhysas.
Bruksledningen ville bevara "Kårberg" och efter att man iordningställt loket, erbjöds det åt Sveriges Järnvägsmuseum, som då låg i Stockholm.
Av platsbrist så tackade de tyvärr nej. Skyllbergsbolaget hade inte förväntat sig detta bemötande och tog senare samma år 1954,
kontakt med Persöner i Ystad, som köpte loket. Ett arbetslag skickades upp till Skyllberg och skrotade "Kårberg" på plats.

 

Sök