Artikelindex

Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg (ASLJ)

ASLJ, Tidtabell 1884.

Litet Järnvägshistoria sammanställd av Eric Renstrand

Inom Askersunds Kommun hade vi en gång i tiden järnvägen Askersund - Skyllberg - Lerbäck
med stationerna Askersund , Ingelsby, Skyllberg och Lerbäck.

För godstrafik byggde sedan Skyllbergs Bruks AB dels järnvägen Lerbäck - Rönneshytta,
dels också järnvägen Lerbäck - Hjärtasjön ( norr om Närkesberg ).
Sträckan Ladfallet - Hjärtasjön byggdes av Skyllbergs Bruks AB med bidrag från stat och kommun för att bereda arbete åt arbetslösa.

ASLJ invigdes 4:e december 1884 och firade alltså 125-årsjubileum 2009.

Före år 1884 hade det varit många diskussioner om ordnande av järnväg till Askersund,
ena gången skulle staden genom järnväg förbindas med Hallsberg och Örebro,
andra gången med Vretstorp, men båda dessa järnvägsprojekt rann ut i sanden.

Många röster höjdes också, för att från en lämplig punkt utefter Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg (numera SJ),
dra en järnväg över Askersund till Karlsborg, varigenom fästningen skulle komma 5 mil närmare Stockholm än genom den föreslagna linjen Skövde - Karlsborg.
Vid 1872 års riksdag segrade emellertid Skövde-intresset och Askersund blev fortfarande utan järnväg.

Början till Askersundsjärnvägen gjordes av Skyllbergs Bruks AB, som i slutet av 1870-talet anlade en järnväg från
Skyllberg upp till Lerbäcksmossen (som ligger strax norr om nuvarande Lerbäckshemmet) , med en hållplats vid Lerbäck.
Denna järnvägs vagnar var oxdragna, då man ännu inte hade några lok.

 

Sök